Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Chăm sóc khách hàng

Chính sách bảo hành

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ

  • Công ty TNHH Elecom đảm bảo hàng hóa cung cấp là hàng mới 100%, chất lượng tốt và các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong hợp đồng. Mọi lý do sử dụng không đúng với bản hướng dẫn công ty không chịu trách nhiệm bảo hành.
  • Thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày giao hàng. Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ một phần hoặc toàn bộ sản phẩm bị hỏng hóc hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật như trong hợp đồng do lỗi sản xuất hoặc chất lượng nguyên vật liệu, quý khách hàng có trách nhiệm thông báo cho công ty bằng điện thoại và văn bản kèm theo biên bản sự cố máy giữa quý khách hàng và cơ quan quản lý điện sở tại. Nếu nguyên nhân hư hỏng do vật tư, kỹ thuật hoặc nguyên nhân nào khác do nhà sản xuất gây ra thì nhà sản xuất phải chịu mọi chi phí sửa chữa hoặc đền bù về hàng hoá đã bán cho bên mua. Nếu hư hỏng do quý khách hàng gây ra thì quý khách hàng chịu mọi chi phí sửa chữa lại.

II. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, THIẾT BỊ ĐIỆN TRUNG THẾ

  • Công ty TNHH Elecom đảm bảo hàng hóa cung cấp là hàng mới 100%, chất lượng tốt và các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong hợp đồng. Mọi lý do sử dụng không đúng với bản hướng dẫn công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành.
  • Thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được đưa vào sử dụng, nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa.
  • Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ một phần hoặc toàn bộ sản phẩm bị hỏng hóc hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật như trong hợp đồng do lỗi sản xuất hoặc chất lượng nguyên vật liệu, quý khách hàng có trách nhiệm thông báo cho công ty TNHH Elecom bằng điện thoại và văn bản kèm theo biên bản sự cố máy giữa quý khách hàng và cơ quan quản lý điện sở tại. Nếu nguyên nhân hư hỏng do vật tư, kỹ thuật hoặc nguyên nhân nào khác do nhà sản xuất gây ra thì nhà sản xuất phải chịu mọi chi phí sửa chữa hoặc đền bù về hàng hoá đã bán cho quý khách hàng. Nếu hư hỏng do quý khách hàng gây ra thì quý khách hàng chịu mọi chi phí sửa chữa lại.
Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo