Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Tủ trung thế SafeRing/Safeplus 40.5kV

Bộ lọc

Sản phẩm Tủ trung thế SafeRing/Safeplus 40.5kV

Các sản phẩm

Tủ điện trung thế

527,759,786đ 753,942,552đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF+ 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

565,593,840đ 807,991,200đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +CCF+ 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

943,215,840đ 1,347,451,200đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF=CC 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

1,379,052,886đ 1,970,075,552đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF=FF 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

1,038,648,864đ 1,483,784,091đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF=CF 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

1,266,795,936đ 1,809,708,480đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF=FV 40.5kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

547,803,648đ 782,576,640đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CFF 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

623,126,650đ 890,180,928đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCCC+ 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

778,983,122đ 1,112,833,031đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CFFF 40.5kV 630A 21kA/3s

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo