Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Rơ le nhiệt bảo vệ

2,116,800đ 4,233,600đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 100-135A (TA200DU-135) 1SAZ421201R1003

Rơ le nhiệt bảo vệ

2,233,200đ 4,466,400đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 110-150A (TA200DU-150) 1SAZ421201R1004

Rơ le nhiệt bảo vệ

2,258,400đ 4,516,800đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 130-175A (TA200DU-175) 1SAZ421201R1005

Rơ le nhiệt bảo vệ

2,305,200đ 4,610,400đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 150-200A (TA200DU-200) 1SAZ421201R1006

Rơ le nhiệt bảo vệ

270,000đ 540,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.10-.016A (TA25DU-0.16M) 1SAZ211201R2005

Rơ le nhiệt bảo vệ

270,000đ 540,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.16-0.25A (TA25DU-0.25M) 1SAZ211201R2009

Rơ le nhiệt bảo vệ

256,800đ 513,600đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.25-0.4A (TA25DU-0.4M) 1SAZ211201R2013

Rơ le nhiệt bảo vệ

256,800đ 513,600đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.4-0.63A (TA25DU-0.63M) 1SAZ211201R2017

Rơ le nhiệt bảo vệ

256,800đ 513,600đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.63-1.0A (TA25DU-1.0M) 1SAZ211201R2021

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo