Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Tủ điện trung thế

506,373,120đ 843,955,200đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +CCF=FFF+24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

313,922,563đ 523,204,272đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCFFV24 24kV 630A 20kA/1s hoặc 16kA/3s

Tủ điện trung thế

201,980,240đ 310,738,831đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +CCF+24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

131,843,830đ 219,739,716đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

306,413,280đ 510,688,800đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCFFF24 24kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

527,759,786đ 753,942,552đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF+ 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

565,593,840đ 807,991,200đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus +CCF+ 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

943,215,840đ 1,347,451,200đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF=CC 40.5kV 630A 21kA/3s

Tủ điện trung thế

1,379,052,886đ 1,970,075,552đ

Còn hàng

Tủ trung thế RMU ABB SafePlus CCF=FF 40.5kV 630A 21kA/3s

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo