Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Thiết bị hạ thế

Bộ lọc

Sản phẩm Thiết bị hạ thế

Các sản phẩm

Rơ le nhiệt bảo vệ

300,000đ 600,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 13-19A (TA25DU-19M) 1SAZ211201R2047

Rơ le nhiệt bảo vệ

300,000đ 600,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 18-25A (TA25DU-25M) 1SAZ211201R2051

Rơ le nhiệt bảo vệ

414,000đ 828,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 24-32A (TA25DU-32M) 1SAZ211201R2053

Rơ le nhiệt bảo vệ

692,400đ 1,384,800đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (TA75DU-42M) 1SAZ321201R2003

Rơ le nhiệt bảo vệ

692,400đ 1,384,800đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 24-32A (TA75DU-32M) 1SAZ321201R2002

Rơ le nhiệt bảo vệ

636,000đ 1,272,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 18-25A (TA75DU-25M) 1SAZ321201R2001

Rơ le nhiệt bảo vệ

691,200đ 1,382,400đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (TA42DU-42M) 1SAZ311201R2003

Rơ le nhiệt bảo vệ

529,200đ 1,058,400đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 24-32A (TA42DU-32M) 1SAZ311201R2002

Rơ le nhiệt bảo vệ

860,400đ 1,720,800đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 36-52A (TA75DU-52M) 1SAZ321201R2004

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo