Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Thiết bị hạ thế

Bộ lọc

Sản phẩm Thiết bị hạ thế

Các sản phẩm

Rơ le nhiệt bảo vệ

1,011,600đ 2,023,200đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 45-63A (TA75DU-63M) 1SAZ321201R2005

Rơ le nhiệt bảo vệ

1,047,600đ 2,095,200đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 60-80A (TA75DU-80M) 1SAZ321201R2006

Rơ le nhiệt bảo vệ

1,881,600đ 3,763,200đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 66-90A (TA200DU-90) 1SAZ421201R1001

Rơ le nhiệt bảo vệ

978,000đ 1,956,000đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (TA80DU-42) 1SAZ331201R1003

Rơ le nhiệt bảo vệ

1,251,600đ 2,503,200đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 60-80A (TA80DU-80) 1SAZ331201R1006

Rơ le nhiệt bảo vệ

1,208,400đ 2,416,800đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 45-63A (TA80DU-63) 1SAZ331201R1005

Rơ le nhiệt bảo vệ

1,711,200đ 3,422,400đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 65-90A (TA110DU-90) 1SAZ411201R1001

Rơ le nhiệt bảo vệ

1,918,800đ 3,837,600đ

Còn hàng

Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 80-110A (TA110DU-110) 1SAZ411201R1002

Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo