Trang Chủ | Sản phẩm | Dịch vụ
Hotline: 0969607489

Tủ điện trung thế RMU Schneider RM6 24kV

Tủ điện trung thế RMU Schneider RM6 24kV

Tủ điện trung thế RMU Schneider RM6 24kV

 • Mã sản phẩm: RM6 24kV
 • Loại: Sản phẩm trung thế
 • Xuất xứ: SCHNEIDER
 • Điện áp làm việc:
 • Dòng điện định mức:
 • Dòng cắt ngắn mạch chịu đựng:
 • Bảo hành:
Còn hàng

Tủ RM6 - một dòng tủ RMU, là tủ mạch vòng thông minh cách điện bằng khí SF6 cho lưới điện phân phối thứ cấp lên đến 24kV. RM6 được cung cấp bởi các cảm biến cần thiết và RTV giúp giám sát, bảo vệ lưới và phụ tải.

RM6 là dãy sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các thị trường điện lực, công nghiệp và xây dựng. Có độ tin cậy cao tích hợp tất cả các chức năng trung thế, đầu nối, cấp nguồn và bảo vệ các biến áp và đường dây.

Tủ RM6 mở rộng bên phải

Các thông số chính của RM6

 • Điện áp lên tới 24kA - 630A - 20kA/3s
 • IAC lên tới 20kA/1s AFL hay AFLR cho 24kV
 • Cách điện bằng khí SF6
 • Có tới 5 chức năng trong một tủ
 • Mở rộng hoặc không mở rộng
 • Tiêu chuẩn IEC 62271 - 200

Các loại tủ RM6 Schneider

Tủ RM6 không mở rộng được (RM6-NE)

 • RM6-NE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV bao gồm 1 LBS 630A và 1 LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV bao gồm 1 ngăn LBS 630A và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-III Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS.
 • RM6-NE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-QIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-IIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-IIII Tủ RMU 4 ngăn 24kV, 4 ngăn LBS.
 • RM6-NE-DIDI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-NE-IQIBI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

Tủ RM6 mở rộng bên trái (RM6-LE)

 • RM6-LE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-III Tủ RMU 3 ngăn LBS.
 • RM6-LE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-QIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-DIDI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-IIQI  Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-IIII  Tủ RMU 4 ngăn 24kV LBS.
 • RM6-LE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-LE-IQIBI  Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

Tủ RM6 mở rộng bên phải (RM6-RE)

 • RM6-RE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-RE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-RE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-RE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-RE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-RE-III Tủ RMU 3 ngăn 24kV LBS.
 • RM6-RE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-RE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-RE-IQIBI  Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

Tủ RM6 mở rộng hai phía (RM6 - DE)

 • RM6-DE-QI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn LBS 200A kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-DI Tủ RMU 2 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS 630A, 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-IQI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-IQQ Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-IDI Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 1 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-III Tủ RMU 3 ngăn 24kV LBS.
 • RM6-DE-IDD Tủ RMU 3 ngăn 24kV, bao gồm 1 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-QIQI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-DIDI Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 2 ngăn LBS và 2 ngăn CB 200A bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-IIQI  Tủ RMU 4 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-IIII  Tủ RMU 4 ngăn 24kV LBS.
 • RM6-DE-IIIQI Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 4 ngăn LBS và 1 ngăn LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp.
 • RM6-DE-IQIBI  Tủ RMU 5 ngăn 24kV, bao gồm 3 ngăn LBS và 1 LBS kết hợp cầu chì bảo vệ máy biến áp, 1 ngăn CB bảo vệ đường dây.

ELECOM CAM KẾT:

✔️ Bảo hành chính hãng

✔️ Vận chuyển nhanh, giao hàng an toàn

✔️ Đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất sứ (CO, CQ)

✔️ Sản phẩm có sẵn để phục vụ quý khách hàng.

☎️ Liên hệ ngay: 0969 607 489 để nhận báo giá tốt nhất, ưu đãi lớn!

CÔNG TY TNHH ELECOM

Địa chỉ văn phòng: Lô số 11 - Khu CN Hoàng Mai - Tam Trinh - Hà Nội

Hotline: 0969607489

Email: info@thietbidienelecom.vn

Website: https://thietbidienelecom.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ThietbidienELECOM/

Khách hàng vui lòng thanh toán chi phí vật tư phát sinh
Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc
Đầy đủ giấy tờ CO, CQ, CW, hoá đơn
Messenger Zalo Gọi ngay Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo